SE Aktiv fritid i bruk

Animasjon av en stor pc skjerm med en kvinne som ser inn.
Play Video

VÅR VISJON – INGEN SKAL UTELATES

FNs bærekraftsmål reflekterer CRPD

VÅRT MÅL

Automatisk tilrettelagt informasjon.
Om alle fritidsaktiviteter. I hele landet.

enkel formidling

Arrangører kan enkelt formidle tilrettelagt informasjon om sine tilbud.
Deltakerne får informasjon tilpasset type og grad av nedsatt funksjonsevne.
Illustrasjon av fremvisning til Aktiv Fritid applikasjonen, delt i 3 skjermer som inneholder ulike tekststørrelser.

økt livskvalitet

Fritidsaktiviteter er en sentral arena for læring, mestring og sosial kontakt.
Plattformen gir forståelig informasjon til flere og bidrar til økt deltakelse.
Aktiv Fritid bidrar til økt inkludering, økt selvbestemmelse og økt livskvalitet.
Bilde av Aktiv Fritid gjengen ute på tur som heier og smiler til kamera med hendene i været.
Skip to content