Aktiv Fritid. For alle. Hele livet.
Vi må bli mer aktive
Bruk appen vår. Du finner noe å gjøre.
Du treffer venner. Du bestemmer selv.
Previous
Next
Aktiv Fritid. For alle. Hele livet.
Vi må bli mer aktive
Bruk appen vår. Du finner noe å gjøre.
Du treffer venner. Du bestemmer selv.
Previous
Next

AKTIV FRITID. VIKTIG FOR ALLE. HELE LIVET.

LIVSKVALITET

Inaktivitet og ensomhet er mer utbredt blant mennesker med nedsatt funksjonsevne enn i befolkningen ellers.

Det gir økt risiko for overvekt, psykiske lidelser og andre helseutfordringer.
PCS symbol for å ensomhet og inaktivitet

MANGELFULL INFORMASJON

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til samme valgmuligheter som andre.
PCS symbol for valgmuligheter
PCS symbol for å forstå og bli forstått

For å kunne velge noe må man forstå og bli forstått.

For å forstå og bli forstått kreves tilrettelagt informasjon og inkluderende kommunikasjon.

PCS symbol for inkluderende kommunikasjon
The Picture Communication Symbols © 1981-2020 Tobii Dynavox are used under contractual agreement.
All rights reserved worldwide.

VÅR LØSNING

Fritidsaktiviteter gir sosial kontakt, mestringsopplevelser og økt livskvalitet.
Tilrettelagt informasjon om tilrettelagte aktivitetstilbud er en selvfølge!

Person som lener seg på en telefon som er høyere enn personen.

KAN BRUKES AV

Individuelt tilpasset informasjon.
Nødvendig for noen - nyttig for alle.

Skip to content