Personvern

Personvern er svært viktig for Smart Cognition. Alle brukere av digitale løsninger og tjenester som leveres av oss kan stole på at vi ivaretar personvern og er åpne om hvordan personopplysninger behandles. Denne erklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker dem og hvordan vi beskytter dem.

Våre tjenester

Vi leverer en digital plattform for formidling av tilrettelagt informasjon fra en tjenestetilbyder (f.eks. kommune, frivillig organisasjon eller forening) til personer som deltar på eller er interessert i tjenestetilbudet og som har behov for tilrettelegging av informasjonen. Behovet kan f.eks. være forårsaket av nedsatt funksjonsevne eller fremmedspråklighet.

Personopplysninger som behandles

For definisjon av hva som er personopplysninger, se Datatilsynets hjemmesider.

Opplysninger vi får direkte fra deg

For at du skal kunne bruke tjenestene våre, må vi ha opplysninger om deg. Noen av opplysningene er obligatoriske og nødvendige for at tjenestene skal fungere, andre opplysninger er frivillige. Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Brukernavn
 • Passord
 • Hjemkommune
 • Foretrukket språk
 • Foretrukket informasjonsnivå: Symboler, lettlest tekst eller full tekst
 • Fritidstilbud som du er kontaktperson for
 • Fritidstilbud som du deltar på eller er interessert i

Opplysningene over er obligatoriske. I tillegg er følgende opplysninger frivillige:

 • Profilbilde
 • For- og etternavn
 • Mobilnummer
 • Epost-adresse

Opplysninger om bruk

Vi samler inn informasjon om bruk av tjenestene våre. Denne informasjonen kan kategoriseres som hhv bruksinformasjon, stedsinformasjon og annen logginformasjon. Bruksinformasjon er hvilke tjenester som benyttes, hvilke spørringer (søk/filter) som gjøres og resultatet av disse. F.eks. hvilke fritidsaktiviteter tilrettelagt for utviklingshemmede finner sted i en kommune en bestemt dag. Bruksinformasjon lagres anonymisert. Stedsinformasjon er informasjon om din lokalisering. Dette krever at du gir våre tjenester tilgang til stedstjenesten på de enhetene du benytter. Stedsinformasjon brukes kun i forbindelse med spørringer, f.eks. for å finne fritidstilbud i nærheten, og lagres ikke. Annen logginformasjon er om antall aktive brukere, antall nye brukere, feilrapporter, etc. Denne informasjonen er også anonymisert og hentes inn via analyseverktøy som f.eks. Crashlytics.

Formålet med behandlingen

De obligatoriske opplysningene som vi får direkte fra deg er nødvendige for at løsningene skal fungere etter hensikten – å gi individuelt tilpasset informasjon og mulighet for kommunikasjon. Personalisert innhold gir en bedre brukeropplevelese. Informasjon om lokalisering brukes for å vise aktiviteter i nærheten. Opplysningene om bruk benytter vi for å analysere, vedlikeholde og videreutvikle tjenestene våre.

Deling av personopplysninger

Vi har pr i dag ikke behov å dele dine personopplysninger med andre brukere av tjenestene våre, heller ikke med allmennheten. Dersom det blir aktuelt i framtiden, vil vi forsikre oss om at dine personopplysninger ikke blir brukt til annet formål enn det som blir avtalt.

Innsyn

Alle personopplysninger som vi håndterer er tilgjengelige for deg i tjenesten du benytter. Alternativt kan du ta kontakt med oss, så sammenstiller vi og sender deg opplysningene vi har om deg. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Korrigering av personopplysninger

Du kan selv korrigere opplysninger om hjemkommune, foretrukket språk og informasjonsnivå og hvilke fritidstilbud du deltar på eller er interessert i. For å korrigere informasjon om deg som kontaktperson for et aktivitetstilbud, må du ta kontakt med den som er ansvarlig for tilbudet eller arrangementet du står som ansvarlig for. Alternativt kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

Sletting av personopplysninger

Du kan selv når som helst slette din brukerkonto og alle tilhørende personopplysninger, som nevnt under «Personopplysninger som behandles». Dersom du medvirker på bilder som er tilgjengelige i tjenestene våre og som du ikke ønsker skal være tilgjengelig, må du ta kontakt den som er ansvarlig for tilbudet der bildet benyttes og be dem erstatte bildet med et annet bilde. Alternativt kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon nedenfor.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger vi har om deg lagres i 6 måneder etter at du sist benyttet tjenestene våre. To ganger pr år sjekker vi inaktive brukere, og alle personopplysninger om brukere som ikke har benyttet tjenestene siste 6 måneder blir automatisk slettet.

Sikkerhet

Vi tar sikkerhet svært alvorlig. Våre tjenester kjører i Microsoft Azure skymiljø, og Azure tilfredsstiller kravene i GDPR. All kommunikasjon mellom app og skytjenester foregår via https, og alle passord er kryptert ved hjelp av sikre algoritmer slik at de ikke kan leses eller utnyttes av uvedkommende.

Brukerskapt innhold

Våre tjenester er i stor grad basert på brukerskapt innhold, f.eks. tekst og bilder. Vi tillater ikke noen form for innhold som bryter med retningslinjer gitt av Datatilsynet, Google eller Apple. Brudd på reglene fører til at innholdet blir fjernet uten forhåndsvarsel og kan føre til utestengelse. Hvis du finner innhold i våre tjenester som du finner støtende eller upassende, kan du sende epost til mail@smartcognitionas.com med forklaring på hva du fant og hvorfor det bør fjernes.

Datatilsynet om bruk av bilder

Datatilsynet skiller mellom portrettbilder, der personen(e) er hovedmotivet for bildet og situasjonsbilder, der situasjonen eller aktiviteten som utføres er det egentlige motivet i bildet. Før bruk av portrettbilder skal det alltid innhentes samtykke fra alle avbildede personer. Bruk av situasjonsbilder krever ikke samtykke, så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte krenkende for de som er avbildet. Akkurat hvem som er med på bildet er underordnet. Det kan i noen tilfelle være vanskelig å avgjøre om et bilde er portrettbilde eller situasjonsbilde, eller om situasjonen er krenkende. Samtidig er bruk av situasjonsbilder, der personen selv eller personens familie, venner eller andre kjente medvirker, vesentlig for brukeropplevelsen av våre tjenester. Vi oppfordrer brukerne av våre tjenester til følge Datatilsynets retningslinjer. Som hovedregel bør det kun benyttes gruppebilder, tatt på litt avstand. I tvilstilfelle bør man alltid innhente samtykke evt unngå å bruke slike bilder. Det som her er skrevet om bilder, gjelder også for bruk av film/video.

Kontakt Smart Cognition

Kontakt oss på en av følgende måter:

Scroll to Top Skip to content