Bilde av daglig leder Sven Erik Tønnesen og sønnen Erik.

Tilskudd fra DOGA