3 glade representanter for Halden kommune. Gun Kleve, Rolf Karlsen og Jens Petter Berget
Fra venstre: Gun Kleve, Rolf Karlsen og Jens Petter Berget i Halden kommune. Foto: Emely Hansen, Halden Arbeiderblad

Samarbeid med Halden kommune om Fritidskortordningen

Halden kommune får over 10 millioner kroner av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er øremerket til barn og ungdom i Halden slik at de får drevet med fritidsaktiviteter. Tilskuddet er en del av Fritidskortet, en ordning som skal bidra til at familiers økonomi ikke skal være et hinder for å bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Prosjektet starter 1. august 2020 og varer i ett år.

Smart Cognition har bidratt i søknadsprosessen og er glade for at flere barn og unge i Halden får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Vi vil samarbeide med kommunen om å videreutvikle vår Aktiv Fritid samhandlingsplattform til å omfatte funksjonalitet for å administrere Fritidskortordningen i Halden.

Vi tror at vårt fokus på inkluderende kommunikasjon og tilrettelagt informasjon og at løsningen skal kunne brukes av alle, uavhengig av funksjonsevne, alder, kulturell og språklig bakgrunn, har vært medvirkende til at Halden kommune ble valgt ut som 1 av 12 kommuner blant 193 søkere.

Scroll to Top Skip to content