Bilde av sentrale prosjektdeltakere fra UNN
Prosjektdeltakere fra UNN. Fra venstre Gunnar Hartvigsen, Henriette Michalsen, Audny Anke og Mirek Mužný.

Samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge

Smart Cognition innleder samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Selskapets Aktiv Fritid plattform skal benyttes i forskningsprosjektet «Effekt av fysisk aktivitet med e-helse støtte for personer med utviklingshemming.»

Prosjektet startet høsten 2017, da stipendiat Henriette Michalsen ble ansatt i prosjektet. Audny Anke er prosjektleder, Gunnar Hartvigsen, Silje Wangberg og Cathrine Arntzen er samarbeidspartnere og biveiledere.

Starten av 2018 ble det gjennomført en kvalitativ studie av motivasjon for fysisk aktivitet av stipendiat Michalsen, med totalt 13 deltakere, fordelt på to fokusgruppeintervjuer og to individuelle intervju med tjenesteytere. Resultater fra denne studien vil bli publisert i starten av 2020.

Parallelt med kvalitativ studie ble det utviklet tre ulike treningsapper i samarbeid med UiT og Institutt for informatikk. Appene skal benyttes sammen med Smart Cognitions Aktiv Fritid plattform.

Våren 2020 inviteres totalt 60 deltakere til å delta på en randomisert kontrollert studie av effekten av fysisk aktivitet gjennom bruk av Aktiv Fritid, treningsapper og målsetting.

Etter at studien er ferdig vil også de som er i kontrollgruppen få tilbud om å teste ut applikasjonene.
Scroll to Top Skip to content