Bilde av Erik og Oda
Aktiv fritid for Erik og Oda.

Tilskudd fra Stiftelsen Dam

Smart Cognition har fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam (tidl Extrastiftelsen) til prosjektet «Aktiv og god fritid. For alle – hele livet.»

Prosjektets mål er å utvikle en digital, intelligent plattform for formidling av tilrettelagt informasjon om fritidsaktiviteter til personer med utviklingshemming.
Scroll to Top Skip to content